AKTUALNOŚĆ:

14 kwietnia Dzień Ludzi Bezdomnych

Dodano: 30-11--0001

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" w Cieszynie, od 23 lat prowadzi placówki oferujące pomoc osobom bezdomnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, dzieciom, młodzieży i samotnym matkom. Realizuje równocześnie wiele dodatkowych działań i projektów zgodnych z celami statutowymi. Rocznie z pomocy oferowanej przez Stowarzyszenie korzysta łącznie ponad 4 tys. osób.

Rdzeń misji Stowarzyszenia zapisany jest w jej nazwie: pomoc wzajemna - wymiana, z której korzystają zarówno osoby pomagające jak i te, które są beneficjentami tej pomocy. Ale ta „wzajemność" zachodzi również wewnątrz poszczególnych wspólnot (np. mieszkańców domów) oraz wewnątrz grupy osób - członków i pracowników Stowarzyszenia.. Historia Stowarzyszenia, rozliczne sytuacje kryzysowe na jego drodze pokazały, że w krytycznych momentach zasadą była wzajemna pomoc i solidarność. Oferujemy pomoc osobom bezdomnym, jednak nie chcemy nazywać swojej placówki schroniskiem. Centrum Edukacji Socjalnej to miejsce, którego celem, przy ogromnym zaangażowaniu wielu osób, jest udzielanie wsparcia i długofalowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb pomocy, głownie osobom zagrożonym wykluczeniem i wykluczonym społecznie.
Każda osoba decydująca się na zamieszkanie w CES podpisuje indywidualny kontrakt w ramach którego zobowiązuje się do pracy nad wielopoziomowym rozwojem zawodowym, społecznym i osobistym. Będąc pod stałą opieką pracowników socjalnych uczy się na nowo życia z innymi i rozwiązywania konfliktów. Z mieszkańcami naszych domów regularnie pracują psychologowie i coache. Staramy się by nasi podopieczni mieszkając w CESie zadbali o swoje zdrowie, poprawili sytuacje materialno – bytową, a także sytuację rodzinną i społeczną oraz podjęli terapię uzależnień, jeśli taka jest w danym przypadku niezbędna. Naszym podopiecznym zapewniamy też dostęp do pomocy prawnej. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami zajmującymi się działalnością charytatywna a także socjalną, zwłaszcza Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej.
Zależy nam by nasi mieszkańcy mogli z czasem się usamodzielnić dlatego zapewniamy im tzw. Warsztaty Treningu Pracy, są to : warsztat stolarski, warsztat ślusarski, warsztat remontowo - budowlany, oraz warsztat rękodzieła i rzemiosła artystycznego. Uczestnik sam określa formę pracy w warsztatach z pomocą pracownika socjalnego i instruktora danego warsztatu, określa też swoje przyszłe preferencje zawodowe, uczy się zasad BHP i dyscypliny pracy.
Podstawą Centrum Edukacji Socjalnej są Docelowe Domy Wspólnoty, a ich fundamentem mieszkańcy. To taki nasz pomysł na dzisiejsze „mieszkania chronione”. Domy te to źródło z którego biją często pomysły i inspiracje, które kształtują charakter tego miejsca, to w nich mieszkańcy uczą się niezależności w przyjaznej atmosferze. Nasze Domy to także „oddawanie pomocy" niezwykle ważna zasada pozwalająca osobom wykluczonym odzyskiwać wartość i własną godność poprzez pomaganie innym osobom wykluczonym, dlatego nasi mieszkańcy szczególnie często uczestniczą w pracach na terenie innych placówek Stowarzyszenia, pomagają innym i dzięki temu znów mogą się czuć potrzebni i akceptowani.

Pomóż przez DotPay
Chcę pomóc!
Potrzebuję pomocy!