AKTUALNOŚĆ:

Konferencja ,,Gdy minie pierwszy szok.

Dodano: 17-10-2018

W dniu 16.10.2018r. odbyła się VII Konferencja Interdyscyplinarna zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w ramach zadania zleconego przez Starostowo Powiatowe Cieszyna: Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

Tegoroczna konferencja poświęcona była szerokiej problematyce, z którą spotykamy się przeciwdziałając przemocy w rodzinie. Jej zasadniczym celem była refleksja nad możliwościami wzmocnienia efektywności działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz propagowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Cenne okazały się głosy prelegentów zmierzające do określenia skutecznych rozwiązań w zakresie systemowej pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz świadkom. W konferencji wzięło udział 116 osób.

Miło nam było gościć przedstawicieli Rady Powiatu: wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – Annę Suchanek, przedstawicieli Rady Miasta: przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Marka Szczypkę, zastępcę przewodniczącego – Stanisława Pońca oraz członka Komisji - Grażynę Pawlitę. Byli z nami specjaliści diagnozujący, poszukujący, badający bezpośrednie i pośrednie skutki, poszukujący możliwości przeciwdziałania na gruncie profilaktyki, terapii czy rozwiązań prawnokarnych. Niezwykle cenny był udział praktyków na co dzień zaangażowanych w działania o charakterze wspierającym: nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów, przedstawicieli instytucji: funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, pracowników socjalnych, kuratorów, pracowników służby zdrowia, oświaty oraz reprezentantów organizacji pozarządowych.

 

 

 

Galeria

Pomóż przez DotPay
Chcę pomóc!
Potrzebuję pomocy!