MEDIACJE / NADZÓR:

Centrum - zasady

 

 

REGULAMIN

Centrum Mediacji Kontakt

 

 1. Centrum Mediacji Kontakt oferuje działania w zakresie mediacji i kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem pod nadzorem.
 2. Prowadzimy również działania terapeutyczne i edukacyjne wspierające rodziny w obliczu rozstania, rozwodu lub innym kryzysie. W ramach działań oferujemy terapię indywidualną, rodzinną, par, warsztaty dla rodziców, grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży.
 3. Współpraca może zostać rozpoczęta na wniosek Sądu lub zainteresowanych stron.
 4. Centrum Mediacji dysponuje doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą psychologiczną i pedagogiczną oraz uprawnionymi mediatorami.
 5. Centrum Mediacji nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Ośrodków.
 6. Przedstawiciele Centrum Mediacji nie wyrażają zgody na dokonywanie nagrań ich wizerunku za pomocą urządzeń audio – video, oraz ich udostępniania lub rozpowszechniania bez ich wiedzy w jakiejkolwiek postaci.
 7. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest tabela opłat dotycząca usług oferowanych przez Centrum Mediacji oraz klauzula o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. W przypadku rozpoczęcia współpracy strony podpisują kontrakty dotyczące konkretnych usług oferowanych przez Centrum Mediacji.
 9. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z akceptacją tabeli opłat.
 10. Niewywiązywanie się z należności finansowych za korzystanie z oferty Centrum Mediacji przez kolejne dwa spotkania jest podstawą wystosowania przed sądowego nakazu zapłaty, a następnie skierowania sprawy do sądu.
 11. Naruszenie zasad regulaminu lub kontraktu może skutkować zerwaniem współpracy.

Galeria

PODSTRONY

DANE KONTAKTOWE

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM

Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn,
(33) 479 53 54
biuro@bycrazem.com
ING Bank Śląski
​85 1050 1083 1000 0001 0222 4912
Pomóż przez DotPay
Chcę pomóc!
Potrzebuję pomocy!