MEDIACJE / NADZÓR:

Mediacje

 

 

Mediacja jest to dobrowolny i poufny proces porozumiewania się stron będących

w konflikcie, w obecności neutralnej i bezstronnej osoby /mediatora/.

Celem mediacji jest stworzenie osobom będącym w konflikcie /stronom/  

warunków, które sprzyjają porozumieniu.

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z MEDIACJI:

Wpływ na wyrok
Spór pozostaje w rękach stron i strony same mają możliwość ustalenia wyroku.

Moc prawna ugody

Możliwość uzyskania ugody zatwierdzonej przez sąd bez postępowania.

Niskie koszty
Koszty mediacji są zdecydowanie niższe od kosztów postępowania sądowego

i zastępstw profesjonalnych pełnomocników.

Poufność
Mediacja jest poufna, wszystko pozostaje między stronami. Mediator zachowuje tajemnicę nie zdradzając przebiegu postępowania mediacyjnego.

Czas postępowania
Postępowanie mediacyjne trwa zdecydowanie krócej od postępowania sądowego.

Bezstronność
Zadaniem mediatora jest bezstronność i równe traktowanie Stron.​

Elastyczność
Postępowanie mediacyjne jest szybsze. Nie ma skomplikowanego postępowania dowodowego. Strony współdecydują o terminach kolejnych spotkań.

Galeria

PODSTRONY

DANE KONTAKTOWE

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM

Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn,
(33) 479 53 54
biuro@bycrazem.com
ING Bank Śląski
​85 1050 1083 1000 0001 0222 4912
Pomóż przez DotPay
Chcę pomóc!
Potrzebuję pomocy!