O nas:

Misja i Cele

Czym jest nasza misja:

Rdzeń misji Stowarzyszenia zapisany jest w jej nazwie; pomoc wzajemna - wymiana, z której korzystają zarówno osoby pomagające jak i te, które są beneficjentami tej pomocy. Ale ta „wzajemność" zachodzi również wewnątrz poszczególnych wspólnot (np. mieszkańców domów) oraz wewnątrz grupy osób - członków i pracowników Stowarzyszenia.. Historia Stowarzyszenia, rozliczne sytuacje kryzysowe na jego drodze pokazały, że w krytycznych momentach zasadą była wzajemna pomoc i solidarność. Dlatego też tak trudno nam jest przyjąć próby zredukowania naszej organizacji wyłącznie do poziomu firmy, czy przedsiębiorstwa.

Każda misja ma swoje źródła; poniżej przedstawione są niektóre z nich:

- czynniki osobiste, zdarzenia biograficzne, legendy i historie, doświadczenia życiowe;

Misja Stowarzyszenia ma swoje źródło w osobistych losach osób, które miały i mają wpływ na jego dzieje. Część z nich przyznaje się do zranień, które uwrażliwiły je na sytuację krzywdy drugiego człowieka, część być może nie zdaje sobie do końca z tego sprawy. Z drugiej strony silny wpływ mają zdarzenia biograficzne osób zaangażowanych - takie jak: legendy i przekazy rodzinne, decyzje skryptowe dotyczące pomagania , czy historie „wędrowców"- tych spośród nas, którzy odnaleźli się w małym granicznym Cieszynie.

- chrześcijaństwo;

Część osób zaangażowanych to osoby „gorące" w sensie wiary lub przynajmniej ujmujące w swoim życiu ewangeliczne rozumienie relacji międzyludzkich, szczególnie tych dotykających cierpienia i niesprawiedliwości. Przypowieści ewangeliczne (np. „Powrót Syna Marnotrawnego") konstytuują często nasze działania bardziej niż niejedna specjalistyczna książka, dotycząca pomagania. Należy jednak dodać, że nie wszyscy mogą podzielać ten pogląd.

- profesjonalizm zawodowy - wiedza psychologiczna;

Niezwykle ważne ale nie najważniejsze źródło. Kopalnia wiedzy i metod dotyczących pomagania. Psychologia pierwszego kontaktu, interwencji kryzysowej, innych rodzajów pomocy psychologicznej, psychoterapii, form indywidualnych i grupowych. Od momentu powstania pierwszych wspólnot Stowarzyszenia na znaczeniu zyskuje „nienaukowa" psychologia zorientowana na tradycyjne modele społeczne, takie jak: rodzina - wspólnota - dom.

- wzorce instytucjonalne;

Szkoła im. H. Ch. Kofoeda z Kopenhagi, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka" z Poznania, tradycja uniwersytetów ludowych, dobre praktyki z zakresu europejskiej ekonomii społecznej - głównie fińskiej (przedsiębiorstwo TEAK - Teuva), brytyjskiej czy włoskiej, wspólnoty osadzone w tradycji chrześcijańskiej.

Jakie są nasze cele? :

  • tworzenie programów, ruchów i instytucji pomocy wzajemnej dla tych, którzy nie znajdują miejsca w społeczeństwie, znajdują się w krańcowych sytuacjach socjalnych, społecznych i zawodowych, w szczególności pomocy rodzinom, dyskryminowanym dzieciom, kobietom i mężczyznom, ofiarom przemocy w rodzinie, ofiarom przestępstw pospolitych, niepełnosprawnym;
  • zapewnianie schronienia, posiłków i wsparcia potrzebującym;
  • zapewnianie kształcenia i szkoleń tym, którzy tego potrzebują;
  • wspieranie poszczególnych wspólnot mieszkańców prowadzonych przez Stowarzyszenie do momentu, w którym stają się one samodzielne i zintegrowane społecznie;
  • aktywizacja lokalnego rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.

 

Galeria

PODSTRONY

DANE KONTAKTOWE

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM

Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn,
(33) 479 53 54
biuro@bycrazem.com
ING Bank Śląski
​85 1050 1083 1000 0001 0222 4912
Pomóż przez DotPay
Chcę pomóc!
Potrzebuję pomocy!