Co robimy?:

Wyróżnienia

Dla docenienia dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślenia wartości człowieka, Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" każdego roku przyznaje prestiżowe Nagrody TOTUS.

Nagrody TOTUS powstały z inicjatywy nieżyjącego już biskupa Jana Chrapka. Celem ich przyznawania jest promowanie w Polsce nauczania Jana Pawła II. Statuetki autorstwa Wincentego Kućmy kształtem przypominają anioły. Po raz pierwszy zostały przyznane w 2000 r. Wyboru spośród zgłoszonych kandydatur dokonują specjalnie powołane Kapituły Nagrody TOTUS.

Laureaci, wyłonieni w czterech kategoriach, oprócz srebrnej statuetki otrzymali nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych. W tym roku te tzw. "katolickie Noble" przyznano:

W kategorii "Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza": Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej "Być razem" z Cieszyna, za owocne tworzenie więzi wśród osób wykluczonych społecznie i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Uruchomiło ono szereg placówek oferujących pomoc osobom bezdomnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych i samotnym matkom. Do najważniejszych inicjatyw należą: Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii "Kontakt", Hostel dla kobiet i dzieci "Przeciw Przemocy - Wyrównać Szanse", Centrum Edukacji Socjalnej, Centrum Wolontariatu, Dom Matki i Dziecka "Słonecznik". W okresie 12 lat działalności z pomocy tych instytucji skorzystało łącznie ok. 30 tys. osób. Stowarzyszenie jest również organizatorem Festiwalu Sztuki Bezdomnej.

Ponadto nagrodę przyznano w kategorii "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej": Krzysztofowi Kolbergerowi, za konsekwentną służbę pięknu, utrzymaną w duchu papieskiego listu "Listu do artystów", szczególnie zaś za umiejętność wydobywania sensu ze strof pisanych osobistym cierpieniem. W kategorii "Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II": George'owi Weigelowi, za odważne podążanie drogami wskazanymi przez Jana Pawła II oraz za konsekwentne i skuteczne propagowanie jego nauczania. W kategorii "TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach": Zespołowi twórców filmu "Popiełuszko. Wolność jest w nas", za stworzenie wybitnego filmu, który jest wyrazem dążenia do obrony chrześcijańskiej tożsamości, za długoletnią determinację, która doprowadziła do powstania tego dzieła. W tym roku przyznano również Specjalną Nagrodę TOTUS z okazji dziesiątej, jubileuszowej edycji Nagród TOTUS. Decyzją Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" otrzymał ją Wojciech Kilar w uznaniu wytrwałego otwierania dróg Piękna, wiodących ku wierze, nadziei i miłości, dokonywanego przez wiele lat i w wielu wymiarach życia.

Uroczysta gala odbyła się 10 października 2009 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Poprowadzili ją: Małgorzata Kożuchowska oraz Jan Pospieszalski. Wśród obecnych gości byli m.in.: Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk, przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" abp Tadeusz Gocłowski, a także parlamentarzyści, przedstawiciele kultury i nauki oraz rektorzy wyższych uczelni.

Źródło: http://www.dzielo.pl/pl

Galeria

PODSTRONY

DANE KONTAKTOWE

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM

Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn,
(33) 479 53 54
biuro@bycrazem.com
ING Bank Śląski
​85 1050 1083 1000 0001 0222 4912
Pomóż przez DotPay
Chcę pomóc!
Potrzebuję pomocy!